برنامه کاروان اربعین 1401

 

جهت پیش ثبت نام کاروان اربعین 1401 کلیک کنید

 

نزدیک ترین تاریخ حرکت:

تاریخ حرکت: 1401/06/14

تاریخ برگشت: 1401/06/24

وسیله نقلیه: اتوبوس

سفر ده روزه

هزینه سفر:

از مشهد: 2.800.000 تومان

از تهران یا قم: 2.300.000 تومان

از مرز مهران یا مرز شلمچه: 1.150.000 تومان

کاروان بعدی:

تاریخ حرکت: 1401/06/18 

تاریخ برگشت: 1401/06/28

وسیله نقلیه: اتوبوس

سفر ده روزه

هزینه سفر:

از مشهد: 2.800.000 تومان

از تهران یا قم: 2.300.000 تومان

از مرز مهران یا مرز شلمچه: 1.150.000 تومان

——————–

در ایام اربعین غذا و اسکان به عهده زائر است که در مسیرهای پیاده روی عراق به صورت رایگان فراهم می باشد.

اعزام کاروان از تمامی شهرها در صورت تکمیل ظرفیت صورت میگیرد، در غیر این صورت به نزدیکترین شهری که اعزام دارد ارجاع میشود.

افرادی که با خودروی شخصی تا مرز می ایند و گروههای کاروانی میتوانند از برای استفاده از خدمات حمل و نقل داخل عراق از مرز شلمچه و مهران ثبت نام نمایند.

جهت پیش ثبت نام کاروان اربعین 1401 کلیک کنید